Rozładunek, przemieszczenie i montaż linii technologicznych

Rozładunek, przemieszczenie i montaż linii technologicznych

Zakres prac: montaż urządzeń technologicznych, prace elektryczne,
wsparcie prac rozruchowych.
Okres realizacji prac: 2019-2022 rok.