Relokacja maszyn w zakładzie “Philip Morris”

Relokacja maszyn w zakładzie "PHILIP MORRIS"

Klient: PHILIP MORRIS.
Zakres prac: montaż, demontaż, pakowanie i załadunek sprzętu.
Okres realizacji prac: lata 2019 – 2022.

Realizacja zadania wymagała zastosowania pakowania próżniowego,
czyli konserwacji sprzętu barierową folią aluminiową.
Dzięki swoim unikalnym właściwościom folia pozwala niezawodnie
chronić znajdujące się wewnątrz przedmioty przed szkodliwym
działaniem środowiska zewnętrznego: wilgoci, tlenu, kurzu i brudu,
chroniąc w ten sposób sprzęt przed korozją.

Barierowa folia aluminiowa niezawodnie chroni następujące obiekty:
– urządzenia przemysłowe o skomplikowanych kształtach, ładunki
wielkogabarytowe;
– sprzęt elektroniczny;
– maszyny i urządzenia