Relokacja i montaż transformatorów mocy

Relokacja i montaż transformatorów mocy

Firma “Szef Montaż” wykonuje kompleksowe relokacje i instalacje transformatorów. Proces ten obejmuje następujące etapy:

  1. Opracowanie PPR i zawarcie umowy.
  2. Kontrola witryny i jej wyposażenie we wszystkie niezbędne mechanizmy podnoszące. Jeśli transformator nie jest duży i ciężki, wykonujemy prace w trybie ekspresowym.
  3. Poinstruowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa, wydanie ubrań roboczych i środków ochrony indywidualnej.
  4. Rozładunek (załadunek) i rozpakowanie (pakowanie) transformatora.
  5. Akceptacja fundamentu (ramy), w którym zostanie umieszczony transformator.
  6. Ustawianie transformatora na osiach, mocowanie i kontrola końcowa.