Montaż i demontaż pras wielkogabarytowych

Montaż i demontaż pras wielkogabarytowych

Kompleks prac związanych z mechanicznym i elektrycznym montażem
pras obejmuje: demontaż, pakowanie i transport prasy oraz instalację i
podłączenie wszystkich podzespołów.

Etapy instalacji prasy
W przypadku nowego, nieużywanego sprzętu z fabryk
jest przewidziane:
1) Sporządzanie i uzgadnianie planu prac;
2) Rozładunek z pojazdów;
3) Przeniesienie do obszaru instalacji;
4) Obrzeża w pozycji projektowej na fundamencie lub w wykopie;
5) Ustawienie ładunku w wymaganym położeniu i ostateczna instalacja;
6) Uruchomienie.