Montaż kotłów Erensen o wadze 35 ton w nowej kotłowni

Montaż kotłowni

Masa kotła: 35 ton.
Okres realizacji prac: Czerwiec-Lipiec 2017 r.

Podczas realizacji kompleksowego projektu specjaliści
firmy “Szef Montaż” wykonują również operacje ściśle powiązane
z projektem: przygotowują otwory technologiczne w ścianach i
wznoszą platformy montażowe.

Gdy pomieszczenie kotłowni jest przygotowane i czyste, a stary sprzęt
przeniesiony, można rozpocząć instalację.
Etapy procesu mogą wyglądać następująco:
– Wykonanie niezbędnych kanałów w ścianach-do komina i rur.
– Ułożenie rurociągu i przygotowanie rur do podłączenia.
– Prace wykończeniowe w pomieszczeniu kotłowni.
– Montaż i podłączenie sprzętu. Optymalne rozmieszczenie sprzętu
zgodnie z wymaganiami producenta i dla późniejszej wygody.
– Oznakowanie – aby właściciel zrozumiał przeznaczenie wszystkich
węzłów kotłowni